PLANET  ETHIOPIA
Advertisment

ጠቦትና አንካሳ

ጠቦትና አንካሳ

ተሰብሮ ሲያነክስ ፤ ሚሄድበት እግሩ
ድውይ ሆኖ ጎኑ ፤ ሲበዛበት ጣሩ
ጠቦት ብላ አሉት ፤ አዋቂ ወጌሻ
ለወደቀ አካሉ ፤ ከመኝታ ማንሻ
እውነትም ተሻለው ፤ ዳነና ዘለለ
በጠቦቷ ታምር ፤ አገሩ ጉድ አለ

ሌላ በሽታ............
ቀዳሚ አንካሳ ፤ ሌላ ቀን ታመመ
የደም ትክትክ ይዞት ፤ በሴስ አዘገመ
እላይ ታች ባዘነ ፤ ሄዋንን ፍለጋ
የሞቀ ስጋውን ፤ በስጋ ሊያረጋ
ድንገት ትዝ ቢለው ፤ የወጌሻው ምክር
የሄዋን ጠቦቶች ፤ ያፈላልግ ጀመር
አንዲቷን አገኘ ፤ ባለለምዷን ግልገል
መቅኒዋን ሊጠጣ ፤ ጀመረ መከተል
አወይ ውሸት ጠቦት ፤ አወይ ለምድ ክፉ
እሷ ዶሮ ሆና ፤ እሱ መለከፉ
ጠቦት መስላው ስቦ፤ ከቅፉ ከተተ
ቀምሶ እንኳ ሳይጠግባት ፤ ፈንግል ይዞት ሞተ!

ከቤተልሄም ኒቆዲሞስ

Advertisment

Related Articles

  • ይሄውልህ ስማኝ!

    (ከቤተልሄም ኒቆዲሞስ) ጣቴን አንጨብርሬ ፡ ጠጉሬንም ነጭቼ አንዴ በንብርክኬ ፡ አንዴ ተደፍቼ ለስልባቦት ቀኔ ፤ ከሞት ለሰፈፈች ሰላም አልባ ነፍሴ ፤ ፍቅር ለታመመች ለምኜህ ነበረ ፤ አቅፍ ሙ...

  • እኔ ስለአቢሲኒያ.....

    እኔ ስለአቢሲኒያ..... እኔ ስለአቢሲኒያ..... ችጋር ስጠይቅዎ...... ‹‹መራብ ያጋጥማል፣አይዞሽ አታልቅሺ ይልቅ እናስታውስ፣ታጠቂ ተነሺ እነንትና መችለት ፣ በብዙ ተ...

  • ዋ.....ተማሪ መሆን

    ኣንደኛ ክፍል ትምርት ስጀምር፤ የመማርያ ክፍላችን ተሠርቶ ኣልተጠናቀቀም ነበር፡፡ እና ከክፍሉ በር ተነስተን መቀመጫ ወንበራችን ላይ እስክንደርስ ድረስ ጉቶ ያደናቅፈን፣ ሰርዶም ይጠልፈን ነበር፡...

Post your comment

Advertisment