PLANET  ETHIOPIA.com

ጠቦትና አንካሳ

ጠቦትና አንካሳ

ተሰብሮ ሲያነክስ ፤ ሚሄድበት እግሩ
ድውይ ሆኖ ጎኑ ፤ ሲበዛበት ጣሩ
ጠቦት ብላ አሉት ፤ አዋቂ ወጌሻ
ለወደቀ አካሉ ፤ ከመኝታ ማንሻ
እውነትም ተሻለው ፤ ዳነና ዘለለ
በጠቦቷ ታምር ፤ አገሩ ጉድ አለ

ሌላ በሽታ............
ቀዳሚ አንካሳ ፤ ሌላ ቀን ታመመ
የደም ትክትክ ይዞት ፤ በሴስ አዘገመ
እላይ ታች ባዘነ ፤ ሄዋንን ፍለጋ
የሞቀ ስጋውን ፤ በስጋ ሊያረጋ
ድንገት ትዝ ቢለው ፤ የወጌሻው ምክር
የሄዋን ጠቦቶች ፤ ያፈላልግ ጀመር
አንዲቷን አገኘ ፤ ባለለምዷን ግልገል
መቅኒዋን ሊጠጣ ፤ ጀመረ መከተል
አወይ ውሸት ጠቦት ፤ አወይ ለምድ ክፉ
እሷ ዶሮ ሆና ፤ እሱ መለከፉ
ጠቦት መስላው ስቦ፤ ከቅፉ ከተተ
ቀምሶ እንኳ ሳይጠግባት ፤ ፈንግል ይዞት ሞተ!

ከቤተልሄም ኒቆዲሞስ

Related Articles

Post your comment