PLANET  ETHIOPIA.com

ጡት የማጥባት ጥቅሞች

 

                                                               

 

 

        
• የእናት ጡት ወተት ለጨቅላ ሕፃናትም ሆነ እጅግ ከፍተኛ ጠቃሚ የሆነ ለልጅዎ የምግብ ዓይነት ሲሆን ጨቅላ ሕፃናት ከተወለዱ ከ1 ሰዓት በኋላ ጀምረው ለተከታታይ 6 ወራት የጡት ወተት ብቻ መጥባት ይኖርባቸዋል፡፡ ከ6 ወር በኋላም ከተጨማሪ ምግቦች ጋር ቢያንስ እስከ አንድ ዓመት ያህል ጊዜ ማጥባት ያስፈልጋል፡፡
ጡት የማጥባት ጥቅሞች፡-
ለሕፃኑ
• ከተለያዩ ኢንፌክሽን አምጪ ተሕዋሲያን ይከላከላል እነዚህም፣
1) ተቅማጥ
2) ሳንባ ኢንፌክሽን
3) የጆሮ ኢንፌክሽን
4) የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን
• ለአለርጂ እና አስም ተጋላጭነት ይቀንሳል
• ለስኳር ሕመም ተጋላጭነትን ይቀንሳል
• ለአጥንት ጥንካሬ እና ዕድገት ይረዳል
• ለአእምሮ ዕድገት ጠቀሜታ አለው
• በአፍ ውስጥ ለሚገኙ ጡንቻዎች ጥንካሬ እና ለፊት ጡንቻዎች እድገት ይጠቅማል
• ጤናማ ዓይን እንዲኖራቸው ይረዳል 
• የሆድ ድርቀት ይከላከላል
• በሽታን የመከላከል አቅም እንዲኖራቸዉ ያደርጋል
ለእናቲቱ፡-
1. በእናት እና ልጅ መካከል ያለውን ትስስር ይጨምራል
2. ለጡት ካንሰር ሕመም ተጋላጭነት ይቀንሳል
3. ለማኅፀን ካሰር ሕመም ተጋላጭነት ይቀንሳል
4. የአጥንት መሳሳትን ይከላከላል
በእርግዝና ምክንያት የመጣውን የሰውነት ክብደት ይቀንሳል
ጤና ይስጣችሁ!!! 
እባክዎን ለወዳጆችዎ ያካፍሉ!

 

Related Articles

Post your comment