ጥቂት ስለ ማህፀን ጫፍ ላይ ካንሰር - What is cervical cancer?http://

በዶክተር ሆነሊያት ኤፍሬም

በአለማችን በሴቶች ላይ ከሚከሰቱ የካንሰር አይነቶች የቀዳሚነት ደረጃ የሚይዘው የማህፀን ጫፍ ላይ ካንሰር በመባል ይታወቃል።

በአብዛኛው ወጣት ሴቶችን የሚያጠቃውና እንደ ኢትዮጲያ ያሉ ታዳጊ ሀገሮች ላይ የሚበረክተው ይህ የካንሰር አይነት ከሚያጋልጡ ሁኔታወች ውስጥ በጥቂቱ

1. ሂዩማን ፓፒሎማ ቫይረስ በመባል የሚታወቅ የቫይረስ አይነት
2. ከአንድ በላይ ሰዎች ጋር የግብረስጋ ግንኙነት ማድረግ
3. ከሀያ ዓመት እድሜ በታች የሚደረግ የግብረ ስጋ ግንኙነት
4. የአባላዘር በሽታዎች
5. በኤች አይ ቪ ቫይረስ የተጠቁ

ከበሽታው ምልክቶች በጥቂቱ?

1. ለየት ያለ በማህፀን የሚወጣ ፈሳሽ
2. ያለወትሮ በማህፀን የደም መፍሰስ
3. ከግብረ ስጋ ግንኙነት በኃላ የሚከሰት የደም መፍሰስ ናችው

እነዚህ ምልክቶች ከታዮዎት በአፋጣኝ ወደ ጤና ማዕከል በመሄድ ተገቢውን ምርመራ ማድረግ ይገባል።

የማህፀን ጫፍ ላይ ካንሰርን ለመከላከል

1. በሂዩመን ፓፒሎማ ቫይረስ የመጠቃት ዕድልዎን ጥንቃቄ የተሞላበት የግብረ ስጋ ግንኙነት በማድረግ ይቀንሱ። ነገር ግን ኮንዶምን መጠቀም ሙሉ በሙሉ ለቫይረሱ ተጋላጭነትን አይቀንስም።

2. ሲጋራ የሚያጤሱ ከሆነ እንዲያቆሙ ይመከራል

3. ቅድመ ካንሰር ምርመራዎችን ማድረግ ዋንኛው የመከላከያ መንገድ ሲሆን ፓፕስ ሚር(Pap smear) የሚባል የምርመራ አይነትን በመደበኛ ሁኔታ ማድረግ ህመሙ ወደ አድገኛ ደረጃ ሳይደርስ መቆጣጠር ይቻላል። ምርመራውን ማንኛውም 21 ዓመት የሞላት ሴት ብታደርግ ይመከራል።

ጤና ይስጥልኝ  Read more at Dr Honeliat Ephrems website

 

Cervical Cancer 

This topic talks about the testing, diagnosis, and treatment of cervical cancer. For general information about abnormal Pap test results, see the topic Abnormal Pap Test.

Cervical cancer occurs when abnormal cells on the cervix camera.gif grow out of control. The cervix is the lower part of the uterus that opens into thevagina. Cervical cancer can often be successfully treated when it's found early. It is usually found at a very early stage through a Pap test.

Cervical cancer is one of the most common cancers in women worldwide. But in the United States and other countries where cervicalcancer screening is routine, this cancer is not so common.1

Most cervical cancer is caused by a virus called human papillomavirus, or HPV. You can get HPV by having sexual contact with someone who has it. There are many types of the HPV virus. Not all types of HPVcause cervical cancer. Some of them cause genital warts, but other types may not cause any symptoms.

Most adults have been infected with HPV at some time. An infection may go away on its own. But sometimes it can cause genital warts or lead to cervical cancer. That's why it's important for women to have regular Pap tests. A Pap test can find changes in cervical cells before they turn into cancer. If you treat these cell changes, you may prevent cervical cancer.

Abnormal cervical cell changes rarely cause symptoms. But you may have symptoms if those cell changes grow into cervical cancer.Symptoms of cervical cancer may include:

  • Bleeding from the vagina that is not normal, such as bleeding between menstrual periods, after sex, or after menopause.
  • Pain in the lower belly or pelvis.
  • Pain during sex.
  • Vaginal discharge that isn't normal.

As part of your regular pelvic exam, you should have a Pap test. During a Pap test, the doctor scrapes a small sample of cells from the surface of the cervix to look for cell changes. If a Pap test shows abnormal cell changes, your doctor may do other tests to look for precancerous or cancer cells on your cervix.

Your doctor may also do a Pap test and take a sample of tissue (biopsy) if you have symptoms of cervical cancer, such as bleeding after sex.

Post your comment