Advertisment

ባለቤቴ መዉለድ አይችልም ልጅ እፈልጋለሁ ::ሌላ እንዳላገባ በጣም ነዉ የምወደዉ እንቅልፍ አጣሁ ምን ይሻለኛል?

Loading...
1,223 Views
Published

ባለቤቴ መዉለድ አይችልም ልጅ እፈልጋለሁ የሚሰጠኝ ፍቅር ግን ልዩ ነዉ ሌላ እንዳላገባ በጣም ነዉ የምወደዉ እንቅልፍ አጣሁ ምን ይሻለኛል? እርሶ ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ?

ከፋና ሬድዮ