Advertisment

አንድ ቀን ማታ ድንገት ስመጣ ባለቤቴ እቤት የለችም ስትመለስ ነፍሰ ጡር ነኝ አለችኝ በዚህ አይነት ልጆቹ የማን ይሆኑ?

Loading...
1,230 Views
Published

አንድ ቀን ማታ ድንገት ስመጣ ባለቤቴ እቤት የለችም ስትመለስ ነፍሰ-ጡር ነኝ አለችኝ በዚህ አይነት ልጆቹ የማን ይሆኑ? ባስመረምር ይሻለኝ ይሆን ይላል ግራ የተጋባዉ ባል እርሶ ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ?

ከፋና ሬድዮ