Advertisment

እንደራሴነት በኢትዮጵያ የፍትሐ ብሔር ህግ እንዴት ይተረጎማል?በውክልና አሰጣጥ ላይ ልንወስዳችው የሚገቡ ጥንቃቄዎች ምን መምሰል አለባቸው?

Loading...
376 Views
Published

- እንደራሴነት በኢትዮጵያ የፍትሐ ብሔር ህግ እንዴት ይተረጎማል?
- በውክልና አሰጣጥ ላይ ልንወስዳችው የሚገቡ ጥንቃቄዎች ምን መምሰል አለባቸው?