Advertisment

ደቡብ አፍሪካ በስደት እያለሁ ዱባይ እና ኩዬት ከሚኖሩ ሴቶች ጋር ግንኙነት ጀመርኩ ዱባይ ላለችዉ ካምፓኒ እንዳለኝ ዋሽታት አወቀችብኝ

Loading...
1,778 Views
Published

ደቡብ አፍሪካ በስደት እያለሁ ዱባይ እና ኩዬት ከሚኖሩ ሴቶች ጋር ግንኙነት ጀመርኩ ዱባይ ላለችዉ ካምፓኒ እንዳለኝ ዋሽታት አወቀችብኝ የኩዬቷ ግን ሀገሬ ስገባ ልታገባኝ ለቤተሰብ ሁሉ ነግራ እርስዎ ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ?

ከፋና ሬድዮ