Advertisment

Zami 24 Radio - በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ም/ፕሬዝደንት እና የሪዮ ኦሎምፒክ የአትሌቲክስ የቡድን መሪ ዶክተር ኢንጅነር መሰለ ሀይሌ:“በሪዮ ኦሎ

Loading...
757 Views
Published

Zami 24 Radio - በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ም/ፕሬዝደንት እና የሪዮ ኦሎምፒክ የአትሌቲክስ የቡድን መሪ ዶክተር ኢንጅነር መሰለ ሀይሌ:“በሪዮ ኦሎምፒክ ለተገኘው ውጤት በፍፁም ይቅርታ አልጠይቅም፡፡”